Intakeformulier & behandelovereenkomst

  Bovenstaand persoon en natuurgeneeskundig therapeut Suzanne Pluim verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:

  Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).

  De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

  Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden. De bepalingen zijn vermeld in dit document.

  Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

  Ja , ondergetekenden geven hierbij toestemming om deze situatie anoniem te gebruiken voor intervisie, training of opleidingsdoeleinden.


  Ja ,ik ga akkoord met de behandelvoorwaarden