Consulten

 • Consulten vinden uitsluitend plaats op afspraak;
 • Annuleren van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur op werkdagen voor aanvang van de afspraak, daarna wordt 100% in rekening gebracht;
 • Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt eveneens 100% van de behandeling per factuur in rekening gebracht;
 • De behandelaar heeft een erkende opleiding gevolgd, maar is geen arts, dus ga bij een medische klacht altijd eerst naar de huisarts;
 • Consulten dienen contant of per pin voldaan te worden na de behandeling, alle tarieven zijn inclusief 21% BTW;
 • De door de cliënt verstrekte informatie zal vertrouwelijk behandeld worden;
 • De behandelingen vervangen niet de reguliere geneeskunde, maar werken wel ondersteunend;
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Suzanne Pluim Praktijk voor Natuurgeneeskunde;
 • Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van door cliënt ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de begeleiding.

Behandelovereenkomst

 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier alle relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken;
 • De cliënt heeft inzagerecht in het eigen dossier;
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling;
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
 • Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven ter controle van de inhoud van het dossier, de personalia zijn dan onherkenbaar gemaakt;
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten;
 • De Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet toereikend is;
 • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden;
 • De Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet kan worden voortgezet;
 • De Therapeut zal in een dergelijke situatie blijven behandelen (tegen vergoeding), totdat de cliënt een overeenkomst met een andere zorgverlener heeft;
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan deze eenzijdig beëindigen;
 • Indien de cliënt tegen het advies van de Therapeut in de overeenkomst beëindigt, zal hij een verklaring van beëindigen op eigen risico ondertekenen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten